PODSUMOWANIE NOWOROCZNEJ WIDEOKONFERENCJI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Za nami pierwsza w tym roku wideokonferencja, w której wzięli udział wszyscy członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Wiodącym tematem spotkania był spór Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Polską Federacją Szpitali. Dyrektorzy placówek członkowskich zrelacjonowali, jak wygląda sytuacja po spotkaniach z pielęgniarkami. Poruszono również problem związany z dodatkami covidowymi oraz planem restrukturyzacji szpitalnictwa.

Trwa spór Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Polską Federacją Szpitali. Członkowie Związku, podczas wideokonferencji, podsumowali spotkania z pielęgniarkami, które zorganizowali w swoich szpitalach. W większości szpitali postulaty pielęgniarek nie mają odzwierciedlenia z panującą w nich sytuacją. Potwierdziła to m.in. Katarzyna Czauderna, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku Białej: – W przypadku naszego szpitala niektóre postulaty były kuriozalne i nie miały odzwierciedlenia w naszej placówce. Dodała też, że ustalono termin kolejnego spotkania. Podobna sytuacja miała miejsce w kilku innych szpitalach członkowskich. Wojciech Konieczny, senator RP i dyrektor SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie dodał: – Podobnie jak wszędzie, Związki przyszły z ogólnymi postulatami. Powstaje protokół rozbieżności i wtedy ustalimy termin spotkania, by go podpisać. Taki protokół powstanie też w Szpitalu w Pyskowicach. 

Dyrektorzy poruszyli także kwestię napływających skarg od personelu, który domaga się dodatków covidowych. Z kolei w temacie planu restrukturyzacji szpitalnictwa ustalono, że… nadal nie wiadomo, kto i w jaki sposób będzie certyfikować menedżerów w ochronie zdrowia, którzy mają tworzyć korpus menedżerski.