SZPITAL MIEJSKI NR 4 W GLIWICACH POSZERZYŁ ZAKRES ZABIEGÓW KARDIOLOGICZNYCH

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach dołączył do grona ośrodków, wszczepiających specjalne rozruszniki resynchronizujące z funkcją defibrylacji. W piątek, 12 lutego w gliwickiej placówce po raz pierwszy wszczepiono choremu takie urządzenie, poprawiające pracę i wydolność serca.

65-letni pacjent, któremu wszczepiono urządzenie, kilka lat temu przeszedł bardzo ciężki zabieg kardiochirurgiczny, który polegał na naprawie dwóch zastawek przedsionkowo-komorowych oraz wymianie aorty wstępującej. W ostatnim czasie cierpiał z powodu ciężkiej niewydolności serca, odczuwając duszności już przy najmniejszym wysiłku. Dr Tadeusz Zębik, ordynator oddziału kardiologii w gliwickiej placówce powiedział: – Dzisiaj po raz pierwszy w Gliwicach wszczepiliśmy mu specjalny rozrusznik, zwany resynchronizującym, z funkcją defibrylacji, a dodatkowo kardiowerter-defibrylator, zapobiegający nagłej śmierci sercowej.

Wszczepienie specjalistycznego rozrusznika to kolejny w ostatnich miesiącach nowy zabieg kardiologiczny w gliwickim szpitalu, który w minionym roku m.in. rozpoczął także zabiegi ablacji, ratujące chorych z arytmią serca. Z kolei wszczepiony w piątek pacjentowi rozrusznik resynchronizujący z funkcją kardiowertera-defibrylatora stymuluje serce dla poprawy wydolności, a także ma funkcję wykrywania i leczenia zarówno wolnych, jak i szybkich arytmii. Europejskie standardy zalecają wszczepienie tego urządzenia u chorych z ciężką niewydolnością serca, istotnie ograniczającą możliwość wykonywania wysiłku. Funkcja kardiowertera-defibrylatora ma natomiast zabezpieczać przed nawrotem lub wystąpieniem groźnych dla życia arytmii.

Szczegóły dostępne TUTAJ.