WŁADYSŁAW PERCHALUK W RADZIE PROGRAMOWEJ VI KONGRESU WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

Władysław Perchaluk, prezes Związku oraz dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu weźmie udział w pracach Rady Programowej 6. edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Po raz szósty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Kongres Wyzwań Zdrowotnych, czyli wielosektorowa debata przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. Wydarzenie zaplanowano na 14-15 czerwca 2021 roku. Do Rady Programowej ponownie został zaproszony prezes Związku – Władysław Perchaluk. W ubiegłym roku w Radzie Programowej zasiadali m.in. prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz dr Tadeusz Urban, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.