NOWY APARAT HIGH FLOW W BYTOMSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 1

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu wzbogacił się o aparat do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej.

Urządzenie służy pacjentom ciężko przechodzącym COVID-19, którym nie wystarcza podstawowa terapia tlenowa, a którzy jeszcze nie powinni korzystać z respiratora.

Zakup urządzenia został sfinansowany z otrzymanej przez Szpital dotacji z budżetu Miasta Bytomia, organu prowadzącego. Koszt zakupu aparatu to kwota 17 500 zł brutto.