RUSZYŁ REMONT PAWILONU NR 1 W BIELSKIM SZPITALU PEDIATRYCZNYM

Rozpoczęły się prace remontowe związane z rewitalizacją pawilonu nr 1 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Zewnętrzna elewacja tego zabytkowego budynku odzyska dawny blask, a dodatkowo na terenie placówki powstanie też park sensoryczny.

Pamiętający koniec XIX wieku szpitalny pawilon nr 1 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Bielska-Białej. W ramach prac rewitalizacyjnych nie tylko odnowiona zostanie jego zewnętrzna elewacja, ale gruntowny remont przejdzie także dach budynku. Między innymi
na kalenicę wróci historyczna krata, a dawne piękno odzyska ozdobna attyka z balustradą, herbem miasta i parą gryfów. Wykonana zostanie również izolacja pionowa i drenaż opaskowy pawilonu nr 1, a dodatkowo na terenie szpitala powstanie park sensoryczny.

Rozpoczęta inwestycja to konsekwencja realizacji przez Szpital Pediatryczny projektu „Bezpieczne i zdrowe dzieci – bezcenna wartość”. Projekt ten jest wpisany do Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Bielsko-Biała, a dziecięca placówka medyczna wdraża go od 2015 roku. Koszt wykonywanego obecnie zadania to 1 122 666 zł, z czego 629 180 zł stanowi unijne wsparcie finansowe.

Zakończenie prac planowane jest do 31 lipca. Katarzyna Czauderna, p.o. dyrektora Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej podkreśla: – Obecna rewitalizacja pawilonu nr 1 w praktyce kończy cykl dużych prac remontowych i modernizacyjnych, jakie w ostatnich latach zostały w szpitalu zrealizowane. Dodatkowo cieszy fakt, że rewitalizację przejdzie również nasz park. Wśród pięknych, starych drzew pojawią się spacerowe alejki, ławki oraz elementy zabawowe, które jednocześnie będą służyć celom edukacyjnym, terapeutycznym i socjalizacyjnym. Remont pawilonu nr 1 sprawi, że teraz już wszystkie szpitalne budynki będą się dobrze prezentować, a powstanie parku sensorycznego poszerzy nasze możliwości terapeutyczne.

Fot.: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej