Członkowie Związku

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

ORGAN PROWADZĄCY: POWIAT MIKOŁOWSKI

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 345 LICZBA ŁÓŻEK: 152

Centrum Zdrowia w Mikołowie

ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów

 

centrala: 32 325 75 00

e-mail: kancelaria@szpital-mikolow.com.pl

www.szpital-mikolow.com.pl

CEZARY TOMICZEK
prezes zarządu

WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk społecznych. Posiada dyplomy i certyfikaty m.in. z zakresu EY Academy of Business, IRCA Information Security Management Systems. Naukowo interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa oraz szeroko rozumianą ochrona zdrowia. Absolwent kierunków: MBA, MBA w Ochronie Zdrowia, jak również kierunków w zakresie zarządzania, informatyki, ekonomii, audytu wewnętrznego oraz bezpieczeństwa.

DOŚWIADCZENIE

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania placówkami w ochronie zdrowia. Wykładowca akademicki. Członek rad programowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 
JACEK CZAPLA
dyrektor ds. medycznych

WYKSZTAŁCENIE

Doktor nauk medycznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista zdrowia publicznego, lekarz chorób wewnętrznych. Studia podyplomowe z zakresu MBA w Ochronie Zdrowia oraz Master of Public Health.

DOŚWIADCZENIE

Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług medycznych z perspektywy pracownika, dyrektora medycznego, administracji rządowej i samorządowej, korpusu służby cywilnej, samorządu zawodowego oraz nauczyciela akademickiego. Pełni funkcję urzędnika służby cywilnej. Współpracował m. in. z Regions for Health Network WHO. Członek rady programowej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

Centrum Zdrowia w Mikołowie świadczy usługi medyczne w sześciu oddziałach szpitalnych, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, pracowniach, dziale fizjoterapii i laboratorium analitycznym. Szpital mikołowski od lat słynął z oddziału ginekologiczno-położniczego. Opiekę nad rodzącą sprawuje profesjonalny personel medyczny stosujący również niekonwencjonalne metody porodu, np. porody w wodzie. Około 99 % to porody tzw. rodzinne czyli w obecności partnera, który może kangurować noworodka. U kobiet rodzących stosuje się optymalne sposoby łagodzenia bólu. 

Centrum Zdrowia w Mikołowie posiada wykwalifikowany i empatyczny personel, a wachlarz funkcjonujących oddziałów szpitalnych zabezpiecza zdrowotnie cały przekrój populacji ziemi mikołowskiej i okolic: od narodzin, przez wiek dorosły, po okres starczy. W celu poprawy bezpieczeństwa pobytu i skuteczności leczenia pacjentów, placówka w ostatnich latach podjęła się licznych inwestycji i zmian strukturalnych. Jakość usług jest w podmiocie procesem głęboko dojrzałym, co potwierdza osiemnaście lat certyfikowanej działalności zgodnie z normą ISO 9001, a także certyfikat akredytacyjny przyznany w 2020 r przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia już po raz piąty.

LISTA ODDZIAŁÓW I PRACOWNI

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym

Oddział Ginekologiczno – Położniczy z blokiem porodowym

Oddział Noworodkowy

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Geriatryczny

Blok operacyjny z działem anestezjologii

Dział Fizjoterapii

Pracownia: endoskopii, EEG, EMG, USG, diagnostyki laboratoryjne