Członkowie Związku

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

ORGAN PROWADZĄCY: URZĄD MIASTA GLIWICE

LICZBA PERSONELU BIAŁEGO: 536 LICZBA ŁÓŻEK: 254

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o. o.

ul. Zygmunta Starego
20, 44-100 Gliwice

 

Dodatkowe lokalizacje:

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.:

 ul. Kościuszki 29

Gabinety POZ, Poradnia Neurologiczna, Poradnia
Diabetologiczna:

ul. Zygmunta Starego 19.

 

sekretariat: 32 330 83 01

e-mail: sekretariat@szpital4.gliwice.pl

www.szpital4.gliwice.pl

Przemysław Gliklich
dyrektor

Wykształcenie

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny – tytuł magistra;
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Wsparcie menadżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi;
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Nauki o Zdrowiu, Podyplomowe studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych;
Execuitve MBA w ochronie zdrowia.

Doświadczenie

„Vito-Med.” Sp. z o.o. w Gliwicach, prezes zarządu;
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA W Warszawie, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych.

LISTA ODDZIAŁÓW

Chorób Wewnętrznych
Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Okulistyczny
Rehabilitacyjny
Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Urologiczny i Urologii Onkologicznej
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyń
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Dziecięcym
Chirurgii Dziecięcej
Pediatryczny z Pododdziałem Niemowlęcym
Izba Przyjęć
POZ + Gabinety Specjalistyczne
Stacja Dializ
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Rehabilitacji Medycznej
Laboratoria Medyczne