Członkowie Związku

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

LICZBA ŁÓŻEK: 215

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

ul. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice

II lokalizacja: 

Oddział Medycyny Paliatywnej
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 41

 

sekretariat: 32 357-62-08

e-mail: szpital@bonifratrzy.katowice.pl

www.bonifratrzy.pl

Aleksandra Drobiec
dyrektor

Wykształcenie

Ukończone podyplomowe studia menadżerskie na kierunku „Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia”.

Doświadczenie

Od 2004 roku zatrudniona w służbie zdrowia, od 2014 roku na stanowisku Dyrektora Szpitala w Spółce Szpitale Powiatowe.

LISTA ODDZIAŁÓW

Izba Przyjęć
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pododdział Ortopedii dla Dzieci
Oddział Chirurgii Ogólnej
Blok Operacyjny
Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pododdział Ginekologii Onkologicznej,
Pododdział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej
Oddział Neonatologiczny
Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Gastroenterologiczny
Dział Diagnostyki Obrazowej