Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego został powołany by, poprzez ścisłą współpracę między publicznymi placówkami, umacniać ich pozycję na rynku usług medycznych.

Współpraca ta polega m.in. na:

  • kompleksowej ochronie prawnej członków Związku,
  • kształtowaniu wspólnej polityki kadrowej,
  • wspólnych zakupach i polityce zakupowej oraz,
  • wspieraniu i wdrażaniu racjonalnych przekształceń systemowych w ochronie zdrowia poprzez organizację zespołów doradczych,
  • opiniowaniu aktów prawnych wraz ze zgłaszaniem własnych wniosków legislacyjnych.

 

Zarząd Związku:

Dr n. med Józef Kurek – Prezes Zarządu
Władysław Perchaluk – Wiceprezes Zarządu
Wojciech Konieczny – Członek Zarządu
Leszek Kubiak – Członek Zarządu
Robert Mędrala – Członek Zarządu
Ryszard Odrzywołek – Członek Zarządu
Czesław Płygawko – Członek Zarządu
Agnieszka Wołowiec – Członek Zarządu
Krzysztof Zaczek – Członek Zarządu