Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego został powołany by, poprzez ścisłą współpracę między publicznymi placówkami, umacniać ich pozycję na rynku usług medycznych.

Współpraca ta polega m.in. na:

  • kompleksowej ochronie prawnej członków Związku,
  • kształtowaniu wspólnej polityki kadrowej,
  • wspólnych zakupach i polityce zakupowej oraz,
  • wspieraniu i wdrażaniu racjonalnych przekształceń systemowych w ochronie zdrowia poprzez organizację zespołów doradczych,
 • opiniowaniu aktów prawnych wraz ze zgłaszaniem własnych wniosków legislacyjnych.

Zarząd Związku:

 • Władysław Perchaluk, prezes zarządu,
 • Jerzy Szafranowicz, wiceprezes zarządu,
 • Krzysztof Zaczek, wiceprezes zarządu,
 • Cezary Tomiczek, członek zarządu,
 • Jacek Czapla, członek zarządu,
 • Aneta Kawka, członek zarządu,
 • Grzegorz Nowak, członek zarządu,
 • Leszek Kubiak, członek zarządu,
 • Czesław Płygawko, członek zarządu.

Dodatkowo, funkcję honorowego prezesa Związku pełni dr Józef Kurek.