Relacja z sesji “Za czym kolejka ta stoi?”

Sieć szpitali nie jest remedium na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia. Konieczne są inne jeszcze zmiany organizacyjne w systemie i wzrost nakładów – wynika z dyskusji jaką podczas XIII Forum Rynku Zdrowia prowadzili goście sesji “Za czym kolejka ta stoi? Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce”. Wśród debatujących był Mariusz Wołosz, wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

Czytaj dalej

Podsumowanie XIII Forum Rynku Zdrowia

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego był partnerem XIII Forum Rynku Zdrowia, które odbyło się 23-24 października w Warszawie. Obecność logo i, przede wszystkim, członków Zarządu Związku w panelach dyskusyjnych przypominała decydentom obecnym podczas imprezy o problemach szpitali powiatowych. Czytaj dalej