Przedstawiciele Związku w Sejmie RP

W środę, 22 lutego w Sali im. Konstytucji 3-go Maja w Sejmie odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawi informację dotyczącą skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. 

Czytaj dalej

Ambitne plany Związku na 2017 rok

W czwartek, 9 lutego w Jaworznie odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Podczas spotkania podsumowano działania Związku w 2016 roku oraz przedstawiono plany na najbliższe miesiące.

Czytaj dalej