Dyrektorzy szpitali Związkowych o pomyśle podziału dyżurów na “tępe” i “ostre”

P.o. prezesa NFZ Andrzej Jacyna zaproponował 11 stycznia na konferencji “Priorytety w ochronie zdrowia” rozważenie powrotu do podziału na ”ostre” i ”tępe” dyżury szpitalne. W artykule “Rynku Zdrowia” pt. “Czy gorączkowe myślenie o ostrych dyżurach doprowadzi do likwidacji szpitali?” pomysł komentują m.in. dyrektorzy szpitali zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Czytaj dalej