Relacja z sesji dotyczącej rynku wyrobów medycznych

Szpitale najniższego szczebla, mają o wiele większe problemy niż te centralne czy nawet wojewódzkie, ze zdobyciem środków na zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego – mówił podczas sesji dotyczącej rynku wyrobów medycznych podczas XIII Forum Rynku Zdrowia Józef Kurek, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. 

Czytaj dalej

Relacja z sesji “Za czym kolejka ta stoi?”

Sieć szpitali nie jest remedium na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na świadczenia. Konieczne są inne jeszcze zmiany organizacyjne w systemie i wzrost nakładów – wynika z dyskusji jaką podczas XIII Forum Rynku Zdrowia prowadzili goście sesji “Za czym kolejka ta stoi? Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce”. Wśród debatujących był Mariusz Wołosz, wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego

Czytaj dalej