W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublińcu znajdują się oddziały: Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych, Położniczo–Ginekologiczny, Noworodkowy, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatryczny, Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Izba Przyjęć.

Dane teleadresowe:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec
sekretariat: 34 350 63 80
E-mail : sekretariat@spzozlubliniec.pl
Strona internetowa: www.spzozlubliniec.pl


Dyrektor Naczelny: Tomasz Piechniczek