Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej świadczy usługi medyczne z zakresu lecznictwa stacjonarnego oraz specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Rudy Śląskiej i miast ościennych. Siłą placówki są doskonali specjaliści i nowoczesny sprzęt. Opieka świadczona jest w ramach następujących oddziałów: Kardiologicznego, Ortopedycznego, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Psychiatrycznego Ogólnego, Psychiatrii Dziennej, Chorób Płuc, Gastroenterologii, Chorób Wewnętrznych, Neurologicznego, Okulistycznego, Otolaryngologicznego, Pediatrycznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dodatkowo, w szpitalu działa szereg poradni. W 2018 r. szpital odnotował ponad 17,5 tys. hospitalizacji i niemal 2,2 tys. urodzeń

Dane teleadresowe:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska
Tel. 32 344 07 24
Strona internetowa: www.szpitalruda.pl


Prezes: dr Katarzyna Adamek