W Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich działają następujące oddziały: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralna Izba Przyjęć, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych (I i II), Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny oraz Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu. Szpital to także 10 poradni specjalistycznych: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Otorynolaryngologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna (wraz z Fizjoterapią ambulatoryjną), Poradnia Urologiczna, Poradnia Wad Postawy i Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.

Dane teleadresowe:
Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
sekretariat: 32 228 30 30
E-mail : sekretariat@zozsiemianowice.pl
Strona internetowa: www.zozsiemianowice.pl


Prezes: Agnieszka Wołowiec

Prezes Szpitala Miejskiego sp. z o.o. od 2016 roku, dotychczasowy audytor miejski.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia, w tym ich restrukturyzacji.

Koncepcja rozwoju którą kieruje się pani prezes bazuje głównie na pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz oraz wykorzystaniu posiadanego przez szpital potencjału kadrowego.