Szpital Powiatowy w Pszczynie będący jednostką prowadzoną jest przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Pszczynie rozpoczął działalność leczniczą 1 sierpnia 2018 r. Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. jest spółką, której właścicielem jest powiat pszczyński.

W Szpitalu funkcjonują następujące oddziały:
• Izba Przyjęć z Ambulatorium Urazowo-Ortopedycznym
• Oddział Ginekologiczno-Położniczy
• Oddział Neonatologiczny
• Oddział Neurologiczny
• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Oddział Chorób Wewnętrznych
• Oddział Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej
• Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
• Oddział Geriatryczny

Dane teleadresowe:
Szpital Powiatowy w Pszczynie
Ul. dra Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna
Tel. 32 214 83 10
Sekretariat: 32 325 75 00
E-mail: kancelaria@szpital.pszczyna.pl
Strona internetowa: www.szpital.pszczyna.pl