Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu to placówka, której historia sięga XIX wieku. Obecnie Szpital prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i osiem oddziałów: Oddział Okulistyki, Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Oddział Neurologii, Oddział Kardiologii, Oddział Reumatologii i Rehabilitacji, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii, Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii i Oddział Hematologii.

Dane teleadresowe:
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
Ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
sekretariat: 32 396 32 00
E-mail: info@szpital1.bytom.pl
Strona internetowa: www.szpital1.bytom.pl 


Dyrektor: dr n. med. Andrzej Tomczyk