Szpital św. Józefa Sp. z o.o. położony jest w centrum Mikołowa, gdzie świadczy całodobową opiekę na pacjentami w ramach oddziałów:

  • Chirurgii ogólnej (realizujący również procedury krótkoterminowe);
  • Chirurgii urazowo – ortopedycznej z pododdziałem chirurgii kręgosłupa (realizujący również procedury krótkoterminowe);
  • Internistycznego;
  • Laryngologicznego (realizujący procedury krótkoterminowe).

Szpital dysponuje Blokiem Operacyjnym wraz z Działem Anestezjologii i nadzoru pooperacyjnego. Przy szpitalu funkcjonują Poradnie lecznictwa otwartego: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, geriatryczna i nefrologiczna. Pracę szpitala wspomagają pracownie diagnostyczne: laboratorium, pracownia endoskopii, pracownia RTG, Dział fizjoterapii oraz Centralna Sterylizatornia. W placówce funkcjonuje również nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczący usługi z zakresu opieki długoterminowej.

Dane teleadresowe:
Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
Ul. S. Okrzei 27
Sekretariat: 32 226 59 77/80
E-mail: sekretariat@szpital.boromeuszki.org.pl 
Strona internetowa: www.szpital.boromeuszki.org.pl


Prezes: Małgorzata Dubińska