Historia Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach sięga 1874 roku. Współcześnie tworzy go 7 oddziałów: Oddział Noworodkowy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Urazowo-Ortpodeczynej z Pododziałem Ortopedii dla Dzieci, Oddział Gastroenterelogiczny i Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii.

Dane teleadresowe:
Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
Ul. Ks. Leopolda Markiefki 87
Sekretariat: 32 357 62 00
E-mail : szpital@bonifratrzy.katowice.pl
Strona internetowa: www.bonifratrzy.katowice.pl


Prezes: Wioletta Niemiec