SP ZZOZ w Żywcu obejmuje swoja działalnością lecznictwo zamknięte (Oddziały: Wewnętrzny I, Wewnętrzny II, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, AiIT, Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny, Dziecięcy,  Rehabilitacyjny) oraz ZOL, Izbę Przyjęć, POZ, Rehabilitację, Transport sanitarny, Higienę szkolną, Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną i Ratownictwo medyczne. W szpitalu znajduje się 391 łóżek.

Dane teleadresowe:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
ul. Sienkiewicza 52 , 34-300 Żywiec
sekretariat: 33 861 39 15
E-mail : sekretariat@szpital.zywiec.pl
Strona internetowa: www.szpital.zywiec.pl


Antoni JuraszekDyrektor: Antoni Juraszek

Od 2006 roku Dyrektor SP ZZOZ w Żywcu. Poprzednio sprawował funkcje Prezesa Zarządu  Spółki Beskid Ekosystem w Węgierskiej Górce, Z-cy Dyrektora ds. Organizacji i Nadzoru w ZZOZ w Żywcu, Pełnomocnika Wojewody Bielskiego ds. Informatyzacji Służby Zdrowia.

Absolwent UJ w Krakowie gdzie uzyskał tytuł  magistra informatyki.

Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania, w tym zarządzania w służbie zdrowia.

Zapisz

Zapisz