AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI ZBIERA DANE O WYNAGRODZENIACH PERSONELU OCHRONY ZDROWIA

06.05.2022

21 kwietnia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zdaniem pracodawców robi to bezprawnie wobec podmiotów, których jedynie część przychodów pochodzi z NFZ. Władysław Perchaluk, prezes Związku w rozmowie z portalem Prawo.pl komentuje sytuację.

 

AOTMiT stworzyła dedykowaną aplikację, dostępną pod adresem apprkp.aotm.gov.pl, która pozwoli na usprawnienie procesu zbierania danych o wynagrodzeniach personelu ochrony zdrowia. Władysław Perchaluk, prezes Związku w rozmowie z portalem Prawo.pl podkreśla, że była to praca bezsensowna, bo takie dane można pozyskać innymi metodami, m.in. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodaje również, że zbieranie danych kosztowych przez szpitale dla AOTMiT powinno być wynagradzane: – Tymczasem w trudnym dla nas okresie, musieliśmy zaangażować pracowników do żmudnej, dodatkowej pracy, i to bez żadnego wynagrodzenia. Zdecydowanie przygotowanie tak szczegółowych statystyk powinno być odpłatne i dobrowolne.

 

Dodatkowo, według Pracodawców RP żądanie pełnej wiedzy w zakresie wynagrodzeń wykracza poza ustawowe uprawnienia rządowej agencji i jest niezgodne z RODO. Prezes Perchaluk mówi, że w arkuszu dane dotyczącej konkretnej umowy przypisuje się do miejsca pracy, i jeśli w danym miejscu przykładowo pracuje określonych trzech specjalistów, to też łatwo wyliczyć, ile średnio zarabiają. 

 

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.