O związku

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego został utworzony w 2016 roku przez dyrektorów 16 szpitali powiatowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Dzisiaj organizacja liczy 23 placówki. Zrzesza wyłącznie szpitale publiczne i umacnia ich pozycję na mapie ochrony zdrowia w Polsce poprzez ścisłą współpracę polegającą m.in. na:

  • kompleksowej ochronie prawnej,
  • kształtowaniu wspólnej polityki kadrowej,
  • wspólnych zakupach i polityce zakupowej,
  • wspieraniu i wdrażaniu racjonalnych przekształceń systemowych opiniowaniu aktów prawnych.
Debaty

Członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego aktywnie uczestniczą w prestiżowych debatach dotyczących ochrony zdrowia. Takich, jak m.in. Forum Rynku Zdrowia, Kongres Wyzwań Zdrowotnych i Europejski Kongres Gospodarczy.

Spotkania

Menedżerowie szpitali zrzeszonych w organizacji biorą także czynny udział w spotkaniach, podczas których zapadają najważniejsze decyzje dotyczące kształtu systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Regularnie bywają w Narodowym Funduszu Zdrowia, Ministerstwie Zdrowia oraz na posiedzeniach senackich i sejmowych komisji.

Regularne spotkania dyrektorów placówek w szpitalach członkowskich, podczas szkoleń wyjazdowych i online na platformie Google Meet służą z kolei wymianie wiedzy i doświadczeń. 

Media

W konsekwencji, po wypowiedzi członków Związku sięgają najważniejsze media ogólnopolskie, regionalne i branżowe.

Media o nas