Galeria

Członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego aktywnie uczestniczą w prestiżowych debatach dotyczących ochrony zdrowia, a także biorą czynny udział w spotkaniach, podczas których zapadają najważniejsze decyzje dotyczące jego kształtu. Regularne spotkania dyrektorów placówek służą z kolei wymianie wiedzy i doświadczeń.