CZŁONKOWIE ZWIĄZKU NA POSIEDZENIU PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. SZPITALI POWIATOWYCH

14.09.2017

Dyrektorzy szpitali członkowskich Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych poświęconemu m.in. zasadom wyliczania indywidualnego ryczałtu zadłużeniu szpitali powiatowych, jako ryzyku we wprowadzaniu nowego systemu oraz obligatoryjnemu przejęciu opieki świąteczno nocnej.

 

W spotkaniu, w którym Ministerstwo Zdrowia reprezentował Piotr Gryza, podsekretarz stanu padło wiele ważnych pytań, ale niewiele odpowiedzi.

 

Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie pytał, dlaczego nie dokonano wyceny świadczeń medycznych w oparciu o realne koszty szpitali. – Szereg procedur jest niedoszacowanych, a my mamy się zadłużać, żeby poprawiać jakość tych procedur? – pytał dyrektor Konieczny.

 

Władysław Perchaluk, prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie poruszł kwestię możliwości cesji świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej. – Pracując nad reformą nikt nie zastanowił się, skąd w szpitalu, który ma rozpocząć tę opiekę weźmie się odpowiednia ilość personelu – podsumował prezes Perchaluk.

 

Dr Józef Kurek, prezes ZSzPWŚ i dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie pytał z kolei, dlaczego w nowym systemie szpitale, które mają wiele oddziałów będą karane za różnorodność.

 

Barbara Szubert, dyrektor SPZOZ w Lublińcu zwróciła natomiast uwagę na to, że dyrektorzy szpitali są zmuszani przez rząd do podwyższania wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, bez zapewnienia środków na te cele. – W efekcie władze i media dziwią się, że budżety szpitali nie bilansują się, wskazują jednego winnego (dyrektora) i mówią: szpital jest źle zarządzany – zwracała uwagę dyrektor Szubert.

 

Zapis posiedzenia wkrótce będzie można zobaczyć w całości na stronie Sejmu.