CZŁONKOWIE ZWIĄZKU PODCZAS DEBATY “WSPÓLNIE DLA ZDROWIA”

13.06.2018

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie odbyła się pierwsza z serii debat “Wspólnie dla Zdrowia”. Podczas konferencji nie zabrakło przedstawicieli Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, który reprezentowały Barbara Szubert, dyrektor SPZOZ w Lublińcu i Agnieszka Wołowiec, prezes Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

 

Pierwsza z serii debat odbyła się pod hasłem “Pacjent i system: zasady działania opieki medycznej”. Kolejne zaplanowano na wrzesień (“Medycyna, finanse, gospodarka”), październik (“Własność, zarządzanie, odpowiedzialność”) i grudzień (“Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój”). Odbędą się one kolejno w: Krynicy Zdrój, Łodzi i Lublinie. 

 

Ministerstwo Zdrowia, organizator debat tak pisze na swojej stronie o idei, która przyświeca przedsięwzięciu:

“Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność, zwłaszcza na choroby przewlekłe i cywilizacyjne, oraz podnieść skuteczność leczenia. 

 

Minister Łukasz Szumowski jako inicjator ogólnopolskiej debaty ma nadzieję, że dzięki niej powstanie wieloletni plan rozwoju służby zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych, tak aby konsekwentnie dążyć do osiągnięcia wytyczonych celów, niezależnie od zmian politycznych i ekonomicznych. Ewolucyjna poprawa działania służby zdrowia jest zadaniem wykraczającym poza jedną kadencję władz publicznych. Długofalowy plan działania musi być oparty na szerokim porozumieniu, wypracowaniu przez zainteresowane środowiska wspólnych celów oraz uzgodnieniu priorytetów”.