Diagnostyczny mercedes od WOŚP dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

18.10.2023

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej zyskało nowoczesny spektrometr, który bardzo szybko i precyzyjnie potrafi zidentyfikować drobnoustroje zagrażające zdrowiu i życiu pacjentów. Ten wyjątkowo nowoczesny sprzęt to dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Nie będzie grama przesady w stwierdzeniu, że spektrometr masowy MALDI Biotyper sirius firmy Bruker, który właśnie uzupełnił wyposażenie dziecięcego szpitala w Bielsku-Białej, jest prawdziwym mercedesem w swojej klasie. Urządzenie to pozwala bowiem na bardzo szybkie wykrycie oraz precyzyjną identyfikację chorobotwórczych gatunków drobnoustrojów, w tym i tych, które występują stosunkowo rzadko. Identyfikacja mikroorganizmów następuje na podstawie automatycznej analizy ich profilu białkowego (tak zwany molekularny białkowy "odcisk palca") i jego zestawieniu z bardzo dużą liczbą wzorców znajdujących się w bazie danych. Wiarygodny i precyzyjny wynik badania to duży plus tego spektrometru, ale jeszcze ważniejszy jest krótki czas jego uzyskania. – Dotąd, w przypadku dodatniej próbki z krwi, która informuje o obecności w krwi drobnoustrojów, potrzebowaliśmy około doby, aby przekonać się, z jakim mikroorganizmem mamy do czynienia, a w konsekwencji, jakie należy zastosować leki. Teraz wynik ten będziemy mieć w ciągu kilku minut. To wręcz gigantyczna zmiana, bo w przypadku pacjentów znajdujących się w stanie krytycznym czas potrzebny na wiarygodną diagnostykę ma kluczowe znaczenie gdyż długie oczekiwanie na wynik może kosztować ich utratę życia – mówi Monika Piwowarska, specjalista mikrobiologii z Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Spektometr do zadań specjalnych


Nowoczesny spektrometr będzie wykorzystywany w diagnozowaniu i leczeniu bardzo poważnych przypadków takich jak na przykład sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz w rutynowej diagnostyce związanej między innymi z infekcjami dróg oddechowych, moczowych czy zakażeniami skóry. – Urządzenie to będzie służyło wszystkim oddziałom i wszystkim pacjentom naszego szpitala – podkreśla Monika Piwowarska.

Nowe możliwości diagnostyczne

 

Koszt spektrometru, który trafił do Szpitala Pediatrycznego to 1 100 000 zł. Środki na jego zakup zebrano podczas tegorocznego, 31. Finału Wielkiego Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego hasło brzmiało: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych. Co ważne, WOŚP zapewniła również 5-letni serwis gwarancyjny tego urządzenia. – Pragnę serdecznie podziękować Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za ten wspaniały dar, który umożliwi nam jeszcze skuteczniejsze starania o zdrowie i życie małych pacjentów. Otrzymany spektrometr to bardzo cenne poszerzenie naszych diagnostycznych możliwości, a na jego zakup, z uwagi na bardzo wysokie koszty, szpital nie mógłby sobie obecnie pozwolić – mówi Katarzyna Czauderna, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.