Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie o reformie szpitalnictwa

13.03.2023

Ministerstwo Zdrowia zapowiada nową wersję projektu ustawy o modernizacji i efektywności szpitalnictwa. Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie w rozmowie z Rynkiem Zdrowia mówi o swoich oczekiwaniach.


Czesław Płygawko, dyrektor cieszyńskiej placówki podkreśla w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, że reforma szpitalnictwa nie powinna opierać się wyłącznie na ekonomii: – Jeżeli mamy coś reformować, to należy zacząć od map potrzeb zdrowotnych, potem certyfikacja podmiotów leczniczych pod względem jakości i ilości udzielanych świadczeń oraz posiadanego zaplecza, w tym kompletność i jakość sprzętu i aparatury medycznej, a dopiero potem wskaźniki ekonomiczne.

 

Przeczytaj więcej: Rynek Zdrowia.