I Forum o Ochronie Zdrowia

26.03.2024

W poniedziałek, 25 marca w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie odbyło się I Forum o Ochronie Zdrowia. Paweł Silbert, prezydent Jaworzna oraz przedstawiciele jaworznickich podmiotów leczniczych i Akademii WSB z Dąbrowy Górniczej podpisali deklarację o współpracy na rzecz ochrony zdrowia. W wydarzeniu wziął udział Władysław Perchaluk, prezes Związku.

 

 

Celem porozumienia jest ustanowienie ram współpracy między Gminą, podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia oraz Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej w celu poprawy opieki zdrowotnej i promocji zdrowia w Jaworznie. Władysław Perchaluk, prezes Związku podczas spotkania mówił m.in. o wyzwaniach i problemach współczesnego rynku usług zdrowotnych. 

 

 

Przeczytaj więcej: Miasto Jaworzno.