KOLEJNE KONCEPCJE REFORMY SZPITALI

20.06.2024

Pojawiają się kolejne nieoficjalne koncepcje reformy szpitali, w tym również powiatowych. Władysław Perchaluk, prezes Związku w rozmowie z Portalem Samorządowym mówi o konsekwencjach nowych założeń.

 

Wśród koncepcji Ministerstwa Zdrowia jest m.in. powrót do pomysłu podporządkowania wszystkich lecznic samorządowych poszczególnym urzędom marszałkowskim. Władysław Perchaluk podkreśla, że wiązałoby się to z ogromną operacją finansową i organizacyjną: – Do tego dochodzą złożone kwestie związane z przejmowaniem zadłużenia i innych zobowiązań oraz umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prezes Związku Władysław przyznaje, że konsolidacja szpitali w Polsce jest konieczna, m.in. z uwagi na braki kadrowe wśród personelu medycznego. Natomiast dodaje, że to wymaga odpowiedniego przygotowania, analiz oraz konsultacji społecznych: – Przede wszystkim konieczne jest opracowanie aktualnych, rzetelnych map potrzeb zdrowotnych w poszczególnych regionach, aby nie okazało się, że w procesie łączenia szpitali zostanie zlikwidowany na przykład ważny i potrzebny na danym terenie oddział chirurgiczny. Niestety, w przeszłości dochodziło już do takich sytuacji.

 

Przeczytaj więcej: Portal Samorządowy.