KOLEJNE ZMIANY W PROJEKCIE USTAWY O TZW. SIECI SZPITALI

10.02.2017

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejne zmiany w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali.

 

Projekt znajduje się TUTAJ. Zachęcamy do lektury, ponieważ aktualna wersja ustawy różni się od tej, którą znamy z konsultacji społecznych. Do najważniejszych zmian należą:

  • wpisanie do ustawy części regulacji, które wcześniej Ministerstwo Zdrowia wpisało do rozporządzeń, w skutek czego w przyszłości trudniej będzie dokonać zmian w przepisach;
  • dodanie możliwości składania protestu w przypadku niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazanie profili, zakresów lub rodzajów;
  • wprowadzenie definicji przychodni przyszpitalnej, dzięki czemu po wejściu w życie ustawy o sieci szpitali, oddziały NFZ będą podpisywały z placówkami nowe umowy.