Konwent Prezydentów Miast na Prawach Powiatu w Świętochłowicach

23.05.2023

Sytuacja finansowa szpitali miejskich i powiatowych w województwie śląskim – o tym rozmawiali prezydenci miast z naszego regionu w ramach Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu, który działa przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów. W wydarzeniu wziął udział Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

 

Pogarszająca się sytuacja finansowa szpitali miejskich i powiatowych w województwie śląskim to temat poruszony przez samorządowców podczas majowego posiedzenia Konwentu Prezydentów Miast na Prawach Powiatu. W spotkaniu udział wzięli prezydenci miast na prawach powiatu woj. śląskiego oraz kilku przedstawicieli szpitali, którzy dyskutowali na temat przyczyn wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Uczestnicy zastanawiali się, czy organy prowadzące SP ZOZ-y lub organy właścicielskie szpitali prowadzonych w formie spółki mogą podjąć skuteczne działania ograniczające straty finansowe szpitali.

 

W trakcie obrad nie zabrakło głosu Władysława Perchaluka, Prezesa Zarządu Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, który wypunktował główne przyczyny złej kondycji finansowej szpitali powiatowych.

 

Podczas dyskusji omówiono zagadnienia związane z: niską wyceną procedur medycznych, niedoszacowaniem niektórych oddziałów, a także skutkami kolejnego wzrostu wynagrodzeń, na które nie ma funduszy.

 

– Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma co prawda na nowo wycenić świadczenia, ale obawiamy się, że nie wystarczy nam i tak środków – odniósł się do zaistniałej sytuacji Władysław Perchaluk.

 

Przeczytaj więcej: Śląski Związek Gmin i Powiatów.