Krzysztof Zaczek prelegentem w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

14.09.2021

W poniedziałek, 20 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpocznie się XIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gościem jednego z paneli będzie Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. 

 

Krzysztof Zaczek weźmie udział w panelu "E-zdrowie w dobie COVID–19 – wymuszone przyspieszenie cyfryzacji sektora medycznego", który rozpocznie się w poniedziałek, 20 września o godz. 15:30. Poza prezesem Szpitala Murcki będą: 

– Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,

– Edyta Kocyk, założycielka i prezes zarządu firmy SiDLY.

Panel poprowadzi Wojciech Kuta, redaktor naczelny Rynku Zdrowia. 

 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 8 tysięcy gości z Polski, Europy i świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, a także komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.