KRZYSZTOF ZACZEK W DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ O WŁĄCZENIU PACJENTÓW W OCENĘ SZPITALI

10.08.2021

Eksperci twierdzą, że włączenie pacjentów w ocenę jakości działania szpitali może prowadzić do wypaczenia systemu. Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku i prezes Szpitala Murcki w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną mówi o swoich wątpliwościach. 

 

Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia zakłada obowiązek zarządzania przez kierownika podmiotu leczniczego wewnętrznym systemem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to m.in. prowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych, zgłaszania ich do NFZ w formie elektronicznej i publikowania na stronie internetowej szpitala wyników badań, opinii i doświadczeń pacjentów. NFZ na podstawie przesyłanych przez lecznice danych o zdarzeniach niepożądanych także będzie umieszczał na swojej stronie analizy, raporty i rekomendacje bezpieczeństwa. 

 

Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku i prezes Szpitala Murcki wskazuje, że publikowanie danych, które wynikają z rejestru zdarzeń niepożądanych powinno wiązać się z edukacją pacjentów: – Załóżmy, że w raporcie będzie wskazane, iż w jednym szpitalu jest zero takich zdarzeń, a drugim 10. Która placówka będzie lepsza? Bo ja bałbym położyć się do tej, która ma zero, bo po prostu nie wierzę, że taki podmiot istnieje. Podobnie jest z zakażeniami szpitalnymi – nie można dać wiary placówkom, które twierdzą, że ich nie mają. One zawsze są, pytanie tylko, na jakim poziomie. Podkreśla też, że pacjenci muszą mieć świadomość, że zdarzenia niepożądane są naturalnym następstwem udzielania świadczeń.

 

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.