MIASTO POMOŻE MIEJSKIEMU SZPITALOWI ZESPOLONEMU W CZĘSTOCHOWIE

04.05.2023

Ponad 14,5 mln złotych – tyle przeznaczy częstochowski samorząd na pokrycie strat Miejskiego Szpitala Zespolonego za 2022 rok. Brak wsparcia ze strony samorządu doprowadziłby do problemów w funkcjonowaniu placówki.

 

Rada Miasta Częstochowy zdecydowała o pokryciu ubiegłorocznej straty netto Miejskiego Szpitala Zespolonego za 2022 r. w kwocie ponad 14,5 mln zł i zatwierdziła sprawozdanie finansowe placówki. Częstochowska placówka tak jak wiele innych szpitali (nie tylko powiatowych, ale i wojewódzkich) od lat zmaga się z niedofinansowaniem i niedoszacowaniem kontraktu na świadczenia medyczne ze strony NFZ. Ostatnio problemem jest także wzrost kosztów działalności, w tym wydatków związanych z obowiązkową regulacją wynagrodzeń, na którą NFZ nie przekazuje środków zabezpieczających w 100% kwotę podwyżek.

 

Źródło: Miasto Częstochowa.