NIEDOSTATECZNE WYCENY ŚWIADCZEŃ

19.07.2022

Wyceny świadczeń medycznych wykonywanych przez placówki medyczne wzrosną o 18,5 mld zł. Władysław Perchaluk, prezes Związku w rozmowie z Polityką Zdrowotną mówi, że ta kwota może nie pokryć kosztów podwyżek dla pracowników medycznych i niemedycznych, jakie rząd zagwarantował nowelą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.


Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła dwa warianty wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Pierwszy uwzględnia podwyżki od 1 lipca tylko dla personelu na etacie, drugi także dla tych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne ze względu na inflację. Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, zarekomendował do realizacji wariant drugi i taką informację dostali też dyrektorzy szpitali. Pierwszy przewiduje 12 mld zł dodatkowych dla jednostek medycznych, drugi – 18 mld. Władysław Perchaluk, prezes Związku w rozmowie z Polityką Zdrowotną stwierdza, że nie są to jednak dostateczne kwoty: – My jeszcze nie dostaliśmy z NFZ aneksów do umów. Wyliczyliśmy jednak, że gdyby chcieć zagwarantować podwyżki pracownikom medycznym i niemedycznym, w pojedynczym szpitalu zabraknie miesięcznie od 185 tys. zł do 1 mln zł. Ten drugi scenariusz dotyczy np. dużego, 400-łóżkowego specjalistycznego szpitala.

 

Prezes Związku podkreśla, że z wyliczeń podwyżka wycen nie pokryje też kwot, jakie szpital musi przeznaczać na dodatki za pracę nocną pracowników, pracę w święta czy odprawy. 

 

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.