NOWE ODDZIAŁY I PORADNIA W ZESPOLE SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

04.07.2022

W chorzowskim Zespole Szpitali Miejskich pojawią się dodatkowa poradnia oraz dwa nowe oddziały. Jeden z nich z przeznaczeniem dla dzieci to pierwszy taki w regionie.

 

 

 

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta radni zdecydowali o zatwierdzeniu zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Tym samym, zgodnie z ich decyzją placówka wzbogaciła się o trzy nowe komórki organizacyjne, które dopisano oficjalnie do listy.

ZSM w Chorzowie oficjalnie zyskał dwa nowe oddziały i jedną poradnię. Chodzi o:

  • Poradnię Wad Rozwojowych Twarzoczaszki przy ulicy Władysława Truchana 7
  • Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci przy ulicy Władysława Truchana 7 – 25 łóżek (w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej – 2 łóżka),
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 - 13 łóżek (w tym: łóżka obserwacyjne – 10 łóżek, stanowiska intensywnej terapii – 1 stanowisko, stanowiska resuscytacyjne – 2 stanowiska)

 

 

Wzrost zagrożeń w wyniku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, migracji ludności i pogarszającej się wyszczepialności dzieci będzie skutkować zwiększonym występowaniem chorób zakaźnych u dzieci. Powstały w ZSM oddział będzie zapewniał opiekę medyczną dzieciom od okresu noworodkowego do 18 roku życia. W oddziale hospitalizowani i leczeni będą pacjenci z chorobami zakaźnymi i ich powikłaniami – przekonują władze szpitala w uzasadnieniu uchwały podjętej przez radnych 23 czerwca.

 

Fot. Łukasz Adamczyk /UM Chorzów