OCHRONA ZDROWIA Z PERSPEKTYWY POWIATOWEJ

22.11.2022

W czwartek, 24 listopada w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach odbędzie się konferencja "Ochrona zdrowia z perspektywy powiatowej". Organizatorami wydarzenia są Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz Miasto Świętochłowice. W panelu medycznym wezmą udział przedstawiciele Związku.

 

Przedstawiciele szpitali oraz samorządowcy będą rozmawiać o sytuacji szpitali powiatowych na Śląsku. Tematem tej publicznej debaty będzie rzeczywistość finansowa i organizacyjna placówek ochrony zdrowia oraz możliwości samorządów w zakresie ponoszenia ich kosztów działalności. Debatę zakończy podpisanie listu otwartego do Ministra Zdrowia. 

 

W panelu medycznym "Finansowanie i problemy szpitali powiatowych" zabiorą głos przedstawiciele Związku: Marek Augustyn, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu; Aneta Kawka, prezes Szpitala Miejskiego w Sosnowcu; Grzegorz Nowak, dyrektor Szpitala nr 2 im. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach; Anita Przytocka, prezes Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku i prezes Szpitala Murcki w Katowicach.