ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW NA PISMO DOTYCZĄCE MINIMALNEGO PODATKU DOCHODOWEGO

13.07.2022

Władysław Perchaluk, prezes Związku skierował pismo do Ministerstwa Finansów, które dotyczyło wyłączenia z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym (minimalny CIT) podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Związek otrzymał odpowiedź z wyjaśnieniami.

 

W piśmie czytamy m.in., że ze względu na wpływające do Ministerstwa Finansów zastrzeżenia, podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia weryfikacji założeń, które legły u podstaw konstrukcji wspomnianego podatku podatku. Planowane w ramach projektu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD404) zmiany obejmują m. in. wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku, a w szczególności rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku (m.in. o spółki komunalne, małych podatników czy podatników osiągających większość przychodów w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia). Poniżej publikujemy całość.