OTWARCIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W TARNOWSKICH GÓRACH

08.11.2022

W poniedziałek, 7 listopada, odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży formalnie funkcjonuje od lipca, z kolei od października działa również Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. W poniedziałek, 7 listopada odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.
 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży obejmuje opieką psychologiczną i psychiatryczną rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież do 21 roku życia, oferując specjalistyczną pomoc w szerokim zakresie problemów psychologicznych i psychiatrycznych min. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania i emocjonalnych oraz trudności szkolnych.


Celem Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych jest doprowadzenie do stanu, w którym pacjent może funkcjonować samodzielnie w swoim środowisku bez dyskomfortu związanego z objawami psychopatologicznymi.