PODSUMOWANIE POSIEDZENIA SENACKIEJ KOMISJI ZDROWIA Z UDZIAŁEM WŁADYSŁAWA PERCHALUKA

16.06.2021

W środę, 15 czerwca w Senacie RP odbyło się posiedzenie grupy doradców, Senackiej Komisji Zdrowia, w której składzie jest również Władysław Perchaluk, prezes Związku. 

Wiodącym tematem spotkania były założenia strategii zdrowia Polaków. Zespół doradców, w tym także Władysław Perchaluk, prezes Związku, przedstawił propozycje głównych celów strategii z uwzględnieniem takich zagadnień jak: cele strategiczne, zdrowie publiczne, zintegrowany system ochrony zdrowia, kadry oraz finanse. Wspomniane kwestie poddano dyskusji. Obecni na spotkaniu senatorowie i posłowie dyskutowali o problemach poruszonych w założeniach strategii. Całość materiału oceniono pozytywnie.