Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Związku

16.02.2023

Podczas Walnego Zgromadzenia Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, które odbyło się 16 lutego, organizacja przywitała nowych członków – Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz Szpital im. Rudolfa Weigla w Blachowni. Aktualnie organizacja liczy 25 placówek. 

 

Po dołączeniu do Związku Zagłębiowskiego Centrum Onkologii oraz Szpitala w Blachowni, organizacja zrzesza już 25 z 33 szpitali powiatowych z województwa śląskiego. 

 

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiciele szpitali członkowskich m.in. udzielili członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 oraz przyjęli ramowy plan pracy Związku w roku 2023. 

 

Doroczne Walne Zgromadzenie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego było również okazją do dialogu z płatnikiem. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia reprezentowały Ewa Kabza, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych oraz Beata Warecka-Śmietana, p.o. zastępcy dyrektora ds. medycznych.