PODSUMOWANIE XIII FORUM RYNKU ZDROWIA

28.10.2017

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego był partnerem XIII Forum Rynku Zdrowia, które odbyło się 23-24 października w Warszawie. Obecność logo i, przede wszystkim, członków Zarządu Związku w panelach dyskusyjnych przypominała decydentom obecnym podczas imprezy o problemach szpitali powiatowych.

 

Dr Józef Kurek, prezes ZSzPWŚ wziął udział w panelu pt. „Rynek wyrobów medycznych w Polsce”, podczas którego zaznaczył, że szpitale najniższego szczebla, mają o wiele większe problemy ze zdobyciem środków na zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego niż te centralne czy wojewódzkie.

 

Mariusz Wołosz, wiceprezes Związku zabrał z kolei głos w debacie „Za czym kolejka ta stoi? Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce”, zwracając uwagę na niedobór kadr oraz to, że pacjenci oprócz praw powinni mieć też obowiązki. – Dzisiaj rezygnują z planowych operacji z błahych powodów, tłumacząc się np. urodzinami teściowej – mówił Wołosz postulując wprowadzenie kaucji dla tych, którzy zapisują się do kolejki.