POWSTAŁ ZWIĄZEK SZPITALI POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

22.09.2016

Szesnastu dyrektorów szpitali powołało w czwartek do życia Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Organizacja zrzesza wyłącznie publiczne placówki i poprzez ścisłą współpracę chce umacniać ich pozycję na rynku usług medycznych.

 

W czwartek, 22 września w Jaworznie odbyło się zebranie założycielskie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, w którym wzięło udział 16 dyrektorów szpitali powiatowych z terenu województwa Śląskiego: Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ZOZ w Kłobucku, Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o., Szpitala Murcki Sp. z o.o., SP ZOZ w Lublińcu, SP ZOZ Szpitala nr 2 w Mysłowicach, SP ZOZ w Myszkowie, Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

 

Podczas pierwszego posiedzenia, Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd Związku. Prezesem został dr Józef Kurek, dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, a wiceprezesami Mariusz Wołosz, dyrektor Szpitala nr 2 w Mysłowicach i Władysław Perchaluk, prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie.

 

Członkiem Związku może być SPZOZ prowadzący szpital, dla którego organem tworzącym jest powiatowa jednostka samorządu terytorialnego lub spółka, w której większość udziałów lub akcji należy do powiatowej jednostki samorządu terytorialnego. W sumie, w województwie śląskim działa 37 takich podmiotów. – Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego powstał w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie branży. Nasza praca przełoży się wprost na korzyści Członków, więc liczę na to, że nasze grono powiększy się – mówi dr Józef Kurek, prezes ZSzPWŚ.

 

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego został powołany by, poprzez ścisłą współpracę między publicznymi placówkami, umacniać ich pozycję na rynku usług medycznych. Ma ona polegać m.in. na: kompleksowej ochronie prawnej członków Związku, kształtowaniu wspólnej polityki kadrowej, wspólnych zakupach i polityce zakupowej oraz, przede wszystkim, na wspieraniu i wdrażaniu racjonalnych przekształceń systemowych w ochronie zdrowia poprzez organizację zespołów doradczych i opiniowanie aktów prawnych wraz ze zgłaszaniem własnych wniosków legislacyjnych. Wśród celów statutowych Związku znalazła się także wspólna polityka informacyjna.

 

Jak podkreśla Mariusz Wołosz, wiceprezes ZSzPWŚ, Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego ma być także platformą wymiany wiedzy, zarówno pomiędzy kierownictwem szpitali, jak również ich pracownikami: – Placówki bezpłatnej, publicznej służby zdrowia mają wspólne problemy. Wymiana doświadczeń i informacji będzie nieocenioną pomocą w zarządzaniu tego typu jednostkami.