PRACOWITY KWARTAŁ WSPÓŁPRACY SZPITALI POWIATOWYCH ZE ŚLĄSKIEGO

21.12.2016

Wymieniali się wiedzą, zabierali głos, konsultowali i razem walczyli o środki dla swoich placówek – tak wyglądał pierwszy kwartał funkcjonowania Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

 

Szesnastu dyrektorów szpitali powiatowych powołało ZSzPWŚ 22 września. Organizacja zrzesza wyłącznie publiczne placówki i poprzez ścisłą współpracę ma na celu umacnianie pozycji szpitali powiatowych na rynku usług medycznych (m.in. organizację zespołów doradczych i opiniowanie aktów prawnych, kształtowanie wspólnej polityki kadrowej, wspólne zakupy, politykę informacyjną oraz wymianę wiedzy).

 

W pierwszych miesiącach funkcjonowania Związku, ZSzPWŚ z niepokojem śledził informacje o regulacjach wprowadzanych do projektu ustawy wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali. Zdaniem organizacji, mapy potrzeb zdrowotnych powinny być ustalane w porozumieniu z samorządami, które są odpowiedzialne za opiekę zdrowotną na swoim terenie. W ramach konsultacji publicznych, Związek wystosował więc apel do Ministerstwa Zdrowia, a następnie zorganizował spotkanie z Piotrem Nowakiem, zastępcą dyrektora ds. medycznych Śląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia, na które zostali zaproszeni wszyscy dyrektorzy szpitali powiatowych z województwa śląskiego. Zaangażowanie szpitali powiatowych dostrzegł Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego OW NFZ, który z kolei zaprosił zarząd ZSzPWŚ na dalsze omawianie projektu ustawy w katowickiej siedzibie Oddziału.

 

W pierwszych miesiącach funkcjonowania Związek stał się również platformą wymiany wiedzy. Zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta ds. Pielęgniarstwa z dnia 29 lipca 2016 r. w zakresie zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne ZSzPWŚ przeszkolił niemal sto pielęgniarek i położnych. Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej. Na zakończenie szkolenia, każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. Dla pracowników szpitali zrzeszonych w Związku szkolenie było bezpłatne.

 

Swoimi doświadczeniami i wiedzą z pozostałymi członkami ZSzPWŚ postanowił się podzielić Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, który zaprosił członków Związku na warsztaty poświęcone organizacji przetargu na usługi serwisowe sprzętu medycznego oraz sposobom zarządzania sprzętem medycznym.

 

Jak zauważył Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie i członek zarządu Związku, być może na bazie wymiany doświadczeń w przyszłości będzie możliwe ogłoszenie wspólnego przetargu na niektóre usługi i aparaturę. – To postawiłoby nas w o wiele lepszej sytuacji wobec oferentów, z którymi jako Związek będziemy mogli rozmawiać na równych zasadach – mówił podczas warsztatów dyrektor Płygawko.

 

A jakie wyzwania stoją w najbliższym czasie przed Związkiem? – Aktualnie przygotowujemy wniosek o finansowanie dużego projektu informatycznego, który znacznie usprawni pracę lekarzy w naszych szpitalach – zdradza Mariusz Wołosz, wiceprezes ZSzPWŚ.

 

Członkiem Związku może być SPZOZ prowadzący szpital, dla którego organem tworzącym jest powiatowa jednostka samorządu terytorialnego lub spółka, w której większość udziałów lub akcji należy do powiatowej jednostki samorządu terytorialnego. W sumie, w województwie śląskim działa 37 takich podmiotów. – Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego powstał w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie branży. Nasza praca przekłada się wprost na korzyści Członków, więc liczę na to, że nasze grono powiększy się w nowym roku – mówi dr Józef Kurek, prezes ZSzPWŚ.