PRACOWNICY NIEMEDYCZNI PISZĄ DO MINISTRA ZDROWIA. CHCĄ DODATKU COVIDOWEGO I WZROSTU PŁAC

16.07.2021

 

Pracownicy niemedyczni z placówek zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego napisali list otwarty do Ministra Zdrowia. Domagają się dodatku covidowego i wzrostu płac. 

 

Pod listem otwartym do Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia podpisało się 1085 pracowników niemedycznych z placówek zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. 

 

Pracownicy niemedyczni oburzeni systemową dyskryminacją

 

Jako pracownicy niemedyczni wykonujący szereg istotnych zadań administracyjnych i technicznych, bez których działalność medyczna szpitali, w których jesteśmy zatrudnieni nie byłaby możliwa, jesteśmy oburzeni systemową dyskryminacją, z jaką traktuje się referentów, statystyków, sekretarki i rejestratorki medyczne, pracowników kadr, księgowości, zaopatrzenia, sprzątaczki, salowe, pomoc laboratoryjną, pracowników centralnych sterylizatorni, informatyków oraz obsługę techniczną – piszą w liście do Ministra Zdrowia pracownicy niemedyczni, którzy dzisiaj, dodatkowo spotkali się z mediami przed Sosnowieckim Szpitalem Miejskim, aby opowiedzieć o realiach pracy i płacy tzw. “szarego personelu”, także w czasie pandemii COVID-19 (pełna treść listu otwartego na końcu informacji prasowej).

 

Praca ponad siły za najniższą krajową

 

Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego wyjaśnia, z czego wynika pogłębiająca się frustracja wśród pracowników niemedycznych: – Zarobki tzw. “szarego personelu” są zarobkami na poziomie najniższej krajowej, więc nakłady pracy i poziom odpowiedzialności w żaden sposób nie przystają do mizernych wynagrodzeń. Prezes Związku podkreśla, że całkowicie pominięto te grupy zawodowe w kwestii dodatków covidowych. Zwraca również uwagę na to, że dyrektorzy i prezesi szpitali wspierają ich w walce o większe uposażenie: – Wszyscy mamy jednak świadomość, jakimi środkami dysponujemy na co dzień i wiemy, że nie obędzie się bez wsparcia pana ministra. 

 

Aleksandra Rakoczy od 11 lat pracuje w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. Aktualnie jest inspektorem ds. technicznych, ale wcześniej przeszła przez rejestrację statystykę i BHP. – Gdyby nie wzrosty najniższej krajowej, nigdy nie dostałabym podwyżki, ale faktem jest, że po 11 latach pracy i ciągłym podnoszeniu kwalifikacji moja pensja oscyluje wokół najniższej krajowej – mówi Aleksandra Rakoczy. 

 

Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego zwraca z kolei uwagę na realia pracy grup niemedycznych w zarządzanej przez nią placówce w czasie pandemii COVID-19: – W początkowym okresie pandemii, szpitale powiatowe musiały sobie radzić same, szukając rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w nowej i trudnej sytuacji. Nie dałoby się tego zrobić bez pracy ponad siły, ponad ustawowy wymiar. 

 

Pominięci przy dodatkach covidowych

 

Mamy pandemię, a w ramy dodatków covidowych nie został ujęty personel epidemiologiczny szpitali – oburza się Katarzyna Skibińska, pielęgniarka epidemiologiczna z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. – A my przygotowywaliśmy procedury, szkoliliśmy personel medyczny i dbaliśmy o prawidłową realizację zaleceń. Przez to cały czas byliśmy w bezpośredniej styczności z osobami zakażonymi i potencjalnie zakażonymi – dodaje. 

 

Dorota Wójcik w Centrum Zdrowia w Mikołowie pełni funkcję pełnomocnika ds. zarządzania jakością. – Administracja uzupełnia pracę personelu medycznego. Zadaniem lekarzy i pielęgniarek jest ratowanie życia i zdrowia, a naszym umożliwienie im tego w jak najlepszych warunkach. To praca odpowiedzialna i wymagająca ciągłych szkoleń. Zostajemy po godzinach, przychodzimy w weekendy. Nasze zadania sprawiają nam satysfakcję, ale poziom wynagrodzeń rodzi poczucie upokorzenia i żal – mówi Dorota Wójcik, dodając, że minimum, którego oczekuje to wzrost wynagrodzeń na poziomie rosnącej inflacji.

 

Zmiana pokoleniowa

 

Satysfakcja z pracy to nie wszystko. Wiedzą o tym zwłaszcza młodsze pokolenia, które zgłaszają się do pracy w polskich szpitalach i szybko odchodzą do innych zajęć. – Ja im się nie dziwię, trudno utrzymać rodzinę za najniższą krajową – konkluduje Tadeusz Wawrzyk, kierownik Archiwum Zakładowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. 

 

List otwarty Pracowników niemedycznych szpitali zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego 

 

 Szanowny Panie Ministrze, 

 

 jako pracownicy niemedyczni wykonujący szereg istotnych zadań administracyjnych i technicznych, bez których działalność medyczna szpitali, w których jesteśmy zatrudnieni nie byłaby możliwa, jesteśmy oburzeni systemową dyskryminacją, z jaką traktuje się referentów, statystyków, sekretarki i rejestratorki medyczne, pracowników kadr, księgowości, zaopatrzenia, sprzątaczki, salowe, pomoc laboratoryjną, pracowników centralnych sterylizatorni, informatyków oraz obsługę techniczną. 

 

 Dyskryminacja ta polega na regularnym pomijaniu nas przy zmianach w wynagradzaniu, co przyjmujemy z ogromnym rozgoryczeniem i frustrującym niepokojem. Od wielu lat nasze pensje są na poziomie minimalnym bez premii i dodatków. To wynagrodzenia nieadekwatne do zwiększającego się zakresu zadań, odpowiedzialności za realizowane obowiązki i zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni w związku z pandemią koronawirusa.

 

 Choć nie pracujemy w bezpośredniej styczności z pacjentami chorymi na COVID-19, to pracujemy w szpitalach, w których tacy pacjenci przebywają lub przebywali, będąc równie często narażonymi na kontakt z osobami zakażonymi, bądź z podejrzeniem zakażenia. W trakcie pandemii pracownicy niemedyczni wykonywali szereg ponadnormatywnych obowiązków, związanych z dodatkową sprawozdawczością, zmianami w organizacji pracy czy pozyskiwaniem środków materialnych i niematerialnych na rzecz szpitali. 

 

 Cały ten sztab pracowników niemedycznych, to grupa ważna, niezbędna i niedoceniana. Pominięcie przez Ministerstwo pracowników niemedycznych jest faktem, który należy przyjąć do wiadomości i zastanowić się nad jego skutkami.

 

 W związku z tym, zwracamy się z wnioskiem o przyznanie dodatku finansowego z Ministerstwa Zdrowia dla pracowników wszystkich grup niemedycznych pracujących w szpitalach w okresie epidemii.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Pracownicy Szpitali zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego