PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU NA OBRADACH PLENARNYCH WRDS W KATOWICACH

19.03.2024

W poniedziałek, 18 marca przedstawiciele Związku wzięli udział w obradach plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach. Spotkanie było poświęcone m.in. zagadnieniom związanym z rozwiązaniami określającymi kwestie wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych. 

 

Obrady odbyły się w gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związku: prezes Władysław Perchaluk; Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku i prezes Szpitala Murcki; Grzegorz Nowak, dyrektor Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach oraz Aneta Kawka, prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.