PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU W SEJMIE RP

22.02.2017

W środę, 22 lutego w Sali im. Konstytucji 3-go Maja w Sejmie odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas posiedzenia Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawi informację dotyczącą skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. 

 

Ze względu na wagę zapowiadanej reformy ważne jest, aby na posiedzeniu tych komisji pojawiło się jak najwięcej przedstawicieli jednostek ochrony zdrowia (dyrektorów szpitali , ekspertów w ochronie zdrowia). W związku z powyższym sekretariat Komisji Zdrowia prosi o zgłaszanie chędzi udziału w środowym posiedzeniu mailowo (kzdr@sejm.gov.pl) lub telefonicznie (22 694 10 20).