ROTACJA NA STANOWISKACH DYREKTORÓW SZPITALI

04.05.2023

Niecierpliwość organów prowadzących, rady szpitali, w oczekiwaniu na zmiany sytuacji finansowej placówek jest częstym powodem zmian na stanowisku dyrektorów. Władysław Perchaluk, prezes Związku w rozmowie z Rynkiem Zdrowia podkreśla, że takie rotacje mają zazwyczaj podłoże ekonomiczne i polityczne. 

 

Zdaniem prezesa Władysława Perchaluka wymiana dyrektorów to działania, które często nie mają uzasadnienia, ale mają zapewnić spokój w szpitalu, choć tylko na jakiś czas: – Szeroko mówi się o możliwościach, jakie mają dyrektorzy, ale nie zapewnia im się odpowiednich środków, aby realizować stawiane przed nimi zadania. Wymaga się od nich daleko idących zmian w strukturze zatrudnienia, wykazania na poszczególnych stanowiskach osób z odpowiednimi uprawnieniami, których wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia. Często nie ma na to odpowiednich środków, są też problemy ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

 

Przeczytaj więcej: Rynek Zdrowia.