Rusza remont dziecięcej psychiatrii

08.07.2024

W najbliższych miesiącach modernizację przejdą pomieszczenia Pawilonu nr 5 Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Co ważne, remont nie spowoduje ograniczeń w funkcjonowaniu znajdującej się tam psychiatrii dziecięcej.

 

Dyrekcja Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej zakończyła postępowania przetargowe i podpisała umowy na realizację dwóch inwestycji związanych z dziecięcą psychiatrią. Pierwsza z nich dotyczy modernizacji i dostosowania pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Pawilonie nr 5. W ramach tego zadania między innymi planowany jest montaż wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, co z uwagi na specyfikę oddziału, w którym okna muszą być zamknięte, jest niezwykle ważne i bez wątpienia znacząco wpłynie na poprawę komfortu pacjentów oraz personelu szpitala. – Prócz tego zostaną obniżone sufity, aby nad nimi poprowadzić nowe instalacje, zamontowane zostaną nowoczesne i energooszczędne oświetlenie ledowe oraz dodatkowe drzwi oddzielające pierwsze i drugie piętro budynku od jego parteru, które zwiększą bezpieczeństwo pacjentów. Zadanie to przewiduje również renowację głównych drzwi wejściowych do Pawilonu nr 5 oraz malowanie wszystkich pomieszczeń oddziału, ciągów komunikacyjnych, a także punktu przyjęć – mówi Wioletta Feret-Dędys, Zastępca Dyrektora Szpitala Pediatrycznego ds. Administracyjno-Technicznych. 

 

Druga inwestycja związana z dziecięcą psychiatrią to adaptacja terenu znajdującego się za Pawilonem nr 5 na potrzeby zajęć terapeutycznych dla pacjentów z zakresu rehabilitacji ruchowej. Jak informuje Wioletta Feret-Dędys obszar ten, o powierzchni około 11 arów, zostanie zamknięty wysokim, bezpiecznym ogrodzeniem, a wewnątrz znajdować się będą między innymi kładka i ścieżki spacerowe, miejsca do siedzenia, zadaszona altana, specjalne skrzynie na rośliny ozdobne oraz warzywniaki, w których uprawy będą dziełem młodych pacjentów. 

 

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia prac modernizacyjnych w Pawilonie nr 5 oraz ustalane są szczegóły dotyczące projektu zagospodarowania terenu na potrzeby zajęć terapeutycznych. Przetargi na oba zadania, które mają być zrealizowane do końca października, wygrała spółka C&Z Caputa i Zając z Leśnej. Łączny koszt obu tych inwestycji wyniesie ponad 1,6 mln zł, a znaczące, bo wynoszące 1,3 mln zł dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Zdrowia pozyskało Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

 

Źródło: Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.